Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nejsou využívány k marketingovým účelům. E-mailová adresa uživatele webu slouží jen k reakci na poptávku zákazníka a celkovou korespondencí s poptávkou či zakázkou spojenou.

Tyto odeslané osobní údaje nejsou nikde ukládány v databázi. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Cookies

Provozovatel webu používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam.

Pokud s ukládáním cookies nesouhlasíte, máte možnost je vypnout ve svém webovém prohlížeči, zobrazení webu to neovlivní, jen bude možná pomalejší při vykreslování písma.

Kontaktní údaje provozovatele webu ve věcech týkajících se těchto podmínek jsou uvedeny zde: Kontaktní údaje provozovatele.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.