Často kladené dotazy (FAQ)

Výklopná vrata

výklopná vrataHlavní nevýhoda, kterou výklopná vrata trpí je to, že v průběhu otevírání zasahuje monolitické křídlo vrat částečně vně garáže. To znamená, že vozidlo musí zastavit a parkovat v určitém odstupu od výklopných vrat, aby se zabránilo kontaktu s křídlem těchto vrat, než se otvor zcela otevře nebo uzavře. Dalším nedostatkem je nutnost prahu ve spodní části, čimž vzniká při najíždění automobilu do garáže nepříjemné poskočení vozu.

Sekční garážová vrata

Jedná se o garážová vrata, jejichž křídlo je zkonstruováno z několika jednotlivých panelů. Ze zavřené polohy se jednotlivé sekce odsouvají nahoru za pomoci systému kolejnic a koleček až do úplného otevření. Tento systém je mnohem dokonalejší a odstaňuje nedostatky výklopných vrat.

montáž sekčních vrataKřídlo sekčních garážových vrat je u rodinných garáží obvykle sestaveno ze 4-8 jednotlivých panelů (sekcí). Sekční vrata a jejich konstrukce zabírají stejný prostor uvnitř garáže, jako vrata výklopná. Sekční vrata mají dvě podstatné výhody proti výklopným: sekční vrata nevyžadují žádný prostor vně garáže k tomu, aby otevřela. Vozidlo může tedy parkovat velmi blízko u garáže před otevřením dveří. Každý panel sekčních vrat má své vlastní spojení s vratovou dráhou. To zvyšuje spolehlivost a robustnost ve srovnání s vraty výklopnými, které mají jen jeden pár spojení s kolejnicovým systémem pro celé křídlo vrat.

Používané materiály a izolace

Panely sekčních garážových vrat mohou být vyráběny z různých materiálů. Nejpoužívanější jsou ocel, hliník a dřevo. V případě, že je vyžadována dobrá tepelná a zvuková izolace, jsou jednotlivé sekce uvnitř vyplňovány polyuretanovou pěnou. Síla (tloušťka) sekcí může být různá. Nejčastěji používaná je 40 mm ale, pokud nejsou kladeny velké nároky na izolační vlastnosti garážových vrat, je možné použít i menší sílů materiálů.

Systém zkrutné pružiny

torzní systémtento mechanismus slouží k vytvoření protiváhy křídla vrat a je většinou umístěn nad otvorem v nadpraží. Zkrutná pružina je nasunutá na ocelové tyči, která má na obou koncích umístěny kovové bubínky pro navinutí lanka. Těmito lanky je systém propojen ve spodní části s křídlem vrat. Velikost a síla zkrutné pružiny je přesně vypočítána podle váhy vratového křídla. Váhu mohou ovlivnit i doplňky, jako jsou vestavěné dveře, okna a dokonce i vrstvy laku. Pokud je pružina správně dimenzována, je spouštění i otevírání křídla vrat snadné a zvládne ho i jeden člověk.

Při otevírání vrat se pružina povoluje a uvolňuje se její napružení, současně se po stranách navíjí lanka do závitů na otáčející-se bubínky. Když se vrata zavírají pružina se postupně napíná a při úplném zavření vrat je její napětí největší. Pružiny se po několika tisících cyklech unavují a mohou i prasknout. Výměny torzních pružin zajišťujeme i pro výrobky většiny konkurenčních značek.

Systém tažných pružin

Protiváhu v tomto případě tvoří systém složený z páru tažných pružin umístěných vertikálně a podél křídla vrat. Pružiny pomáhají zvedat vratové křídlo pomocí lanek protažených od spodní části vratového křídla přes jednoduchý systém kladek. V případě, že jsou vrata zcela uzavřena, jsou pružiny nejvíce nataženy.

Životnost zkrutných a tažných pružin

většina výrobců nabízí vrata vybavená zkrutnými pružinami se životností od 10 do 15 tisíc cyklů, což odpovídá životnosti asi 10 let pro vrata instalovaná v rodinném domě. Za příplatek lze dodat torzní systém s pružinou s prodlouženou životností až na 100 000 cyklů. Nastavení této pružiny by mělo být po určitém čase kontrolováno a případně musí být pružina přitažena.

Další faktory, které zkracují životnost zkrutné pružiny v torzním systému jsou žádná nebo nedostatečná údržba garážových vrat, nečistota v ocelových drahách či agresivní prostředí ve kterém dochází ke korozi. V prašném prostředí není doporučováno mazání ocelových drah. Mazat se smí jen osičky koleček, panty a pružiny.

Kontrola funkce pružin

kontrola vyváženosti křídla vrat by měla být prováděna pravidelně a to minimálně 2x ročně. Kontrola únavy se provádí tak, že vrata otevřete na "ruční" pohon, tedy po odpojení řetězové dráhy elektropohonu, přibližně do poloviny výšky otvoru a křídlo vrat by z této polohy nemělo ani padat, ani by ho pružina neměla vytahovat vzhůru. Jeden člověk by měl být schopný otevřít i zavřít křídlo sekčních vrat bez jakéhokoliv většího odporu. Pokud je zjištěno, že je nutné vynaložit nepřiměřenou sílu pro otevírání nebo pro zavírání vrat nebo křídlo vrat samo padá nebo naopak stoupá vzhůru, je nutné seřídit napnutí pružiny. V případě potřeby nás pro výměnu prasklé pružiny nebo údržbu garážových vrat kontaktujte na tel.: 606 822 811

Údržba vrat

pant s rolnouVeškeré pohybující se části sekčních garážových vrat by měli být pravidelně promazávány. Vratové dráhy by neměly být nikdy promazávány, lepkavý povrch na dráze může přitahovat větší množství prachu a nečistot. To může způsobit hlučný a obtížný chod koleček v ocelových drahách. Ložiska, závěsy (panty) sekcí a osičky koleček by měly být pravidelně mazány aby byl zajištěn tichý a bezpečný provoz. Je také vhodné, aby byla občas promázána i zkrutná pružina. Pokud je suchá, může tření mezi závity způsobovat hluk.

Nutná je také častá vizuální kontrola ocelových lanek. Pokud zjistíte, že je lanko poškozeno nebo roztřepeno, zavolejte ihned odborný servis a vrata přestaňte raději používat, aby nedošlo k poškození dalších součástí garážových vrat.