Garážová vrata - obecný popis

Co jsou sekční vrata?

Křídlo sekčních vrat je složené z několika panelů (sekcí), které jsou navzájem pospojovány speciálními panty a osazeny malými kolečky s ložisky (rolnami). Za jejich pomoci se při otevírání křídlo garážových vrat posouvá podél systému ocelových drah vzhůru. Váha garážových vrat je vyvážena buď systémem zkrutné pružiny nebo systémem tažných pružin.

Historie garážových vrat

C. G. JohnsonGarážová vrata, která se otevírají vzhůru, byla vymyšlena v roce 1921 C. G. Johnsonem. Byla nazvána „overhead door“ a jednalo se o několik podélných desek pospojovaných panty, které se posouvaly po kolejnicích vzhůru a jejich váha byla vyvažována pružinou. Jednalo se o obdobu dnešních sekčních garážových vrat. Byl to rovněž Johnson, který tyto vrata zdokonalil, když v roce 1926 vynalezl elektrické otevírání garážových vrat.

automobil Ford s reklamou na garážová vrata V Evropě a konkrétně v Německu se výroba sekčních vrat rozjela až na konci 50-tých let. Roku 1958 vyrobila svá první sekční vrata firma Maschinenfabrik Krüger KG z Hamburku. Do východní části Evropy se dostala sekční vrata až na počátku 90-tých let, krátce po pádu železné opony. Jelikož je tento produkt velmi zajímavým výrobním artiklem, vznikla zde v během posledních 20-ti let množství firem zabývajících se výrobou komponentů pro vratový průmysl nebo výrobou kompletních vratových systémů včetně automatických pohonů těchto vrat.

další druhy garážových vrat jsou:
rolovací nebo roletová vrata, výklopná vrata (již málo používaná), průmyslová vrata (jak rolovací, tak i sekční).

Kalkulaci na sekční vrata Vám rádi bezplatně vytvoříme. Požadavek na kalkulaci můžete zaslat pomocí poptávkového formuláře, e-mailem nebo nám můžete kdykoli zavolat.